Soutěž 100 tisíc

23. června 2013 - Soutěž o 100 000. návštěvníka stránek ŽMZ

Na našem webovém počítadle návštěvnosti se nezadržitelně blíží kulaté číslo 100 tisíc a tak abychom to trochu zpestřili, vyhlašujeme soutěž o 100 tisícího návštěvníka. Proto neváhejte, jakmile budete mít na počítadle návštěv, které je umístěno v levém horním rohu těchto stránek, číslo 100000 nebo těsně vyšší (max.100020), obratem nám napište na naši e-mailovou adresu. Kromě svého jména a adresy, kam bude zaslána případná výhra, nezapomeňte uvést číslo z počítadla, datum a čas, kdy jste naši stránku navštívili, vašeho poskytovatele internetu, Váš operační systém a prohlížeč. A jaké budou ceny? 1. cena: kniha Historie zlonických drah / 10 let ŽMZ, brožura 140 let Pražsko-duchcovské dráhy a volná vstupenka do našeho muzea. 2. a 3. cena: brožura 140 let Pražsko-duchcovské dráhy a volná vstupenka do muzea. Ikdyž nebudete mít na počítadle přesně 100 tisíc, neváhejte, vyhrává ten, který bude nejblíže.

Podrobná pravidla

Návštěvník stránek http://zmzlonice.draha.net/, který bude mít na počítadle návštěvnosti číslo 100000 nebo vyšší (max.100020), může vyhrát jednu ze tří cen. Podmínkou je napsat na e-mailovou adresu zmzlonice@seznam.cz, do předmětu napsat heslo SOUTĚŽ, a dále do textu uvést:

- své jméno a adresu
- přesné číslo z počítadla návštěv
- datum a přibližný čas návštěvy
- poskytovatele internetu (např. mobilní T-mobile, ADSL O2, kabel UPC aj.)
- operační systém (Windows XP, Windows 7, Linux aj.)
- a webový prohlížeč (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome aj.)

Pokud bude z některých údajů chybět, nebo jej návštěvník nebude vědět, nevadí, slouží jen pro ověření, nicméně čím více zpřesňujích údajů, tím lépe. Naopak čím méně zpřesňujících údajů, tím vyšší pravděpodobnost možného vyloučení ze soutěže pro nemožnost ověření. Veškeré údaje se ověřují přímo u poskytovatele počítadla návštěvnosti.


Ceny

1. cena: kniha Historie zlonických drah / 10 let ŽMZ, brožura 140 let Pražsko-duchcovské dráhy a volná vstupenka do Železničního muzea Zlonice.
2. cena: brožura 140 let Pražsko-duchcovské dráhy a volná vstupenka do Železničního muzea Zlonice.
3. cena: brožura 140 let Pražsko-duchcovské dráhy a volná vstupenka do Železničního muzea Zlonice.

Ceny získají jen návštěvníci, kteří se přihlásí dle výše uvedených podmínek, v pořadí, jak budou nejblíže k číslu 100000. Ceny budou zaslány na uvedené adresy.
Závěrečná ustanovení

Uzávěrka soutěže je 10 dní po proběhlé hodnotě 100000 na počítadle návštěv. Po této době již nebudou akceptovány žádné další přihlášky.
Ze soutěže jsou předem vyloučeni všichni členové Klubu Železničnho muzea Zlonice, webmaster stránek ŽM Zlonice a všichni jejich nejbližší rodinní příslušníci
(rodiče, prarodiče, sourozenci, manželky, manželé, děti, vnoučata).
Pokud přihlášený výherce nebude splňovat výše uvedené podmínky, nebo bude pochybnost o pravdivosti uvedených údajů, bude ze soutěže vyloučen.

Poskytnuté osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím stranám. Výherci, kteří získají cenu, budou zveřejněni na těchto stránkách (jméno, příjmení, obec) a budou informování e-mailem.
Na výhry není žádný právní nárok. Změna pravidel a cen vyhrazena.


Železniční muzeum Zlonice, Lisovice 7, 273 71 Zlonice, +420 728 957 315
zmzlonice@seznam.cz , http://www.sweb.cz/zmzlonice