Železniční muzeum Zlonice
RAILWAY MUSEUM ZLONICE - EISENBAHNMUSEUM ZLONICE

 

ŽMZ


Vstupné :
Admission / Eintrittsgeb
80,- / 40,- Kč
Rodinné vstupné :
Family admission / Familienkarte
150,- Kč

Železniční muzeum Zlonice
Expozice Lisovice 7, 273 71 Zlonice
Tel.: +420 728 957 315
zmzlonice@seznam.cz
Plánek (Plan / Map)

Otevírací doba :
Opening times / Öfnungszeiten

21. 4. - 28. 10. 2018

květen - červen / září - říjen
May - June / September - October
Mai - Juni / September - Oktober

soboty, neděle a svátky
Saturdays, Sundays and National holidays
Samstag, Sonntag und Gesetzliche Feiertage


červenec - srpen
July - August
Juli - August

denně mimo pondělí
daily except Monday
täglich außer montags


9:00 - 15:00

Každou poslední sobotu v měsíci otevřeno do 17 hodin.
Every last Saturday of the month is open until 5 pm.
Jeden letzten Samstag im Monat geöffnet bis 17 Stunden.


 

Benefiční výstava zabezpečovacího zařízení a osobní přepravy, průmyslových lokomotiv a malodrážních vozidel doplněná prodejem upomínkových předmětů a pořádaná každoročně na podporu zřízení Železničního muzea Zlonice.
Exhibition of railway safety appliances and passenger transport, industrial engines, occasional exhibitions and accompanying programmes.
Exposition der Versicherungsanlage und Personenverkehr, Werksloks, zusätzliche Begleitsactionen.