Železniční muzeum Zlonice
RAILWAY MUSEUM ZLONICE - EISENBAHNMUSEUM ZLONICE

 

ŽMZ


Vstupné :
Admission / Eintrittsgeb
100,- / 50,- Kč
Rodinné vstupné :
Family admission / Familienkarte
200,- Kč

Železniční muzeum Zlonice
Expozice Lisovice 7, 273 71 Zlonice
Tel.: +420 728 957 315
zmzlonice@seznam.cz
Plánek (Plan / Map)

Otevírací doba :
Opening times / Öfnungszeiten

MUZEUM OTEVŘENO S OMEZENÍMI DLE AKTUÁLNÍCH VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ

květen - červen / září - říjen
May - June / September - October
Mai - Juni / September - Oktober

soboty, neděle a svátky
Saturdays, Sundays and National holidays
Samstag, Sonntag und Gesetzliche Feiertage


červenec - srpen
July - August
Juli - August

denně mimo pondělí
daily except Monday
täglich außer montags


9:00 - 15:00

Každou sobotu
otevřeno do 16:30 hodin.
Every Saturday is open until 16:30.
Jeden Samstag geöffnet bis 16:30.


 

Benefiční výstava zabezpečovacího zařízení a osobní přepravy, průmyslových lokomotiv a malodrážních vozidel doplněná prodejem upomínkových předmětů a pořádaná každoročně na podporu zřízení Železničního muzea Zlonice.
Exhibition of railway safety appliances and passenger transport, industrial engines, occasional exhibitions and accompanying programmes.
Exposition der Versicherungsanlage und Personenverkehr, Werksloks, zusätzliche Begleitsactionen.