Železniční muzeum Zlonice
RAILWAY MUSEUM ZLONICE - EISENBAHNMUSEUM ZLONICE

 

ŽMZ


Vstupné :
Admission / Eintrittsgeb
120,- / 60,- Kč
Rodinné vstupné :
Family admission / Familienkarte
250,- Kč

Železniční muzeum Zlonice
Expozice Lisovice 7, 273 71 Zlonice
Tel.: +420 728 957 315
zmzlonice@seznam.cz
Plánek (Plan / Map)

Otevírací doba :
Opening times / Öfnungszeiten

Od 15. dubna do 16. července otevřeno o sobotách, nedělích a svátcích až do 16:30!

květen, červen, září
May, June, September
Mai, Juni, September

soboty, neděle a svátky
Saturdays, Sundays and National holidays
Samstag, Sonntag und Gesetzliche Feiertage


červenec - srpen
July - August
Juli - August

denně mimo pondělí
daily except Monday
täglich außer montags


10:00 - 15:00


 

Benefiční výstava zabezpečovacího zařízení a osobní přepravy, průmyslových lokomotiv a malodrážních vozidel doplněná prodejem upomínkových předmětů a pořádaná každoročně na podporu zřízení Železničního muzea Zlonice.
Exhibition of railway safety appliances and passenger transport, industrial engines, occasional exhibitions and accompanying programmes.
Exposition der Versicherungsanlage und Personenverkehr, Werksloks, zusätzliche Begleitsactionen.