Klub Železničního muzea Zlonice

Klub Železničního muzea Zlonice (IČ 69056498) je neziskovou organizací registrovanou u Ministerstva vnitra České republiky dne 31. 12. 1998 pod číslem VS/1-1/38 571/98-R. Dnem 1. 1. 2014 byl zapsán do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 9585. Spolek sídlí na adrese 273 71, Zlonice, Lisovice 7.

Hlavní činností spolku je zřizování a zajištění veřejné přístupnosti expozic se sbírkovými předměty členů spolku za účelem zvýšení povědomí o vývoji železniční dopravy s cílem postupného vybudování železničního muzea v areálu Zlonice-Lisovice, č.p. 6 a 7 (komplex budov bývalého venkovského sídla zakladatele klobuckého akciového cukrovaru Kašpara Vopršala, které od roku 1934 obýval jeho zeť, předseda vlády ČSR Jan Malypetr se svou chotí), koordinace členů spolku při záchraně a využívání historických dopravních předmětů a mapování historie dopravy za účelem rozšíření expozic a informačních možností spolku směrem k veřejnosti, zajištění propagace železniční dopravy, podpory cestovního ruchu a informovanosti veřejnosti v oblasti historie i současného vývoje železniční dopravy. Za účelem výkonu a podpory hlavní činnosti spolek pořádá příležitostné akce včetně jejich komplexního zajištění a vydává informačních materiály a publikace k předmětu své činnosti. Dále provádí opravy exponátů a zajišťuje běžnou údržbu a provoz nemovitostí budovaného areálu železničního muzea včetně údržby zeleně, úklidu sněhu, vytápění prostor a podobně.

Členy spolku jsou:
Ing. Tomáš Čech, předseda a dále Luboš Brant, DiS, Bc Jana Čechová, Tomáš Šimon Jurik, Marcela Martínková a Milan Zachariáš.

Železniční muzeum Zlonice, Lisovice 7, 273 71 Zlonice, +420 728 957 315
zmzlonice@seznam.cz , http://www.sweb.cz/zmzlonice